Vízia rozvoja slovenského hospodárstva do roku 2030

Inštitút strategických analýz spustil na jeseň 2017 dlhodobý projekt formovania vízie rozvoja slovenského hospodárstva do roku 2030. Na prvej etape týchto aktivít sa podieľa aj Ministerstvo hospodárstva SR. Jej cieľom je pripraviť koncepčný dokument, ktorý pomenuje hlavné trendy vo svetovom hospodárstve a vytýči koncepčný rámec pre prípravu konkrétnych hospodárskych politík.
Aktuálny projekt

Mapovanie technológií vhodných pre využitie v hospodárstve SR

Projekt mapuje možnosti využitia výskumu a konkrétnych technológií v SAV pre potrebu slovenského hospodárstva. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.