Strednodobé riziká rozvoja ekonomiky SR

Projekt mapuje možné riziká pre domáce hospodárstvo, ktoré vyplývajú z politických rozhodnutí (dopady rôznych scenárov Brexitu, dopady možných obchodných vojen vyvolaných ochranárskymi opatreniami napríklad vládou USA) či iných faktorov (prudké pohyby v cenách ropy). Na projekte, ktorý je doplnkom projektu Vízia rozvoja slovenského hospodárstva a financuje ho MH SR, sa zúčastňuje skupina pracovníkov Ekonomického ústavu SAV, s koordináciou ISA SAV. Štúdiu inštitút predstaví v marci 2018.
Aktuálny projekt

Mapovanie technológií vhodných pre využitie v hospodárstve SR

Projekt mapuje možnosti využitia výskumu a konkrétnych technológií v SAV pre potrebu slovenského hospodárstva. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.