INŠTITÚT STRATEGICKÝCH ANALÝZ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIEDSociálna analýza Slovenska

Sociálna analýza Slovenska

Cieľom aktivity sociálna analýza Slovenska je každý rok priniesť komplexnú analýzu vybraných aspektov slovenskej spoločnosti. Témou Sociálnej analýzy Slovenska v roku 2017 je spoločenská komunikácia. Projekt tak odpovedá na intenzívnu mediálnu diskusiu, ktorá prebieha u nás i v iných krajinách. Leitmotívom tejto diskusie je tvrdenie, že v spoločnosti narastá nedôvera k tradičným politickým štruktúram aj médiám, čo sa prejavuje nárastom popularity netradičných subjektov či vodcov. Súčasťou diskusie je aj poukazovanie na nárast dôležitosti alternatívnych médií, nárast výskytu falošných správ a údajný nástup „postpravdivej doby“. Projekt na túto diskusiu odpovedá mapovaním diskusie na Slovensku prostredníctvom prieskumov verejnej mienky a sériou ďalších výskumných aktivít (napr. hĺbkové interview, fokusové skupiny, antropologické zhustené opisy) aj teoretických prác. Podieľajú sa na nich sociológovia, experimentálni psychológovia, podobne ako antropológovia a etnológovia z viacerých ústavov SAV.
Aktuálny projekt

Mapovanie technológií vhodných pre využitie v hospodárstve SR

Projekt mapuje možnosti využitia výskumu a konkrétnych technológií v SAV pre potrebu slovenského hospodárstva. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.