Mapovanie hraničných technológií v SAV

Projekt mapuje, v ktorých oblastiach základného výskumu na hranici ľudského poznania v SAV existujú kapacity, ktoré si zaslúžia pozornosť a ďalší rozvoj. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.
Aktuálny projekt

Mapovanie technológií vhodných pre využitie v hospodárstve SR

Projekt mapuje možnosti využitia výskumu a konkrétnych technológií v SAV pre potrebu slovenského hospodárstva. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.