INŠTITÚT STRATEGICKÝCH ANALÝZ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIEDProjekty

Projekty

Interdisciplinárne projekty pre potreby SR

Mapovanie technológií vhodných pre využitie v hospodárstve SR

Projekt mapuje možnosti využitia výskumu a konkrétnych technológií v SAV pre potrebu slovenského hospodárstva. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.

Čítajte viac

Nadväzovanie a prehlbovanie spolupráce s neuniverzitnými výskumnými organizáciami v Nemecku

Po návšteve vedúceho inštitútu Juraj Draxlera v nemeckých výskumných organizáciách pripravujeme ďalšie kroky napomáhajúce nadväzovaniu spolupráce pracovísk SAV so špičkovými výskumnými pracoviska ...

Čítajte viac

Sociálna analýza Slovenska

Cieľom aktivity sociálna analýza Slovenska je každý rok priniesť komplexnú analýzu vybraných aspektov slovenskej spoločnosti. Témou Sociálnej analýzy Slovenska v roku 2017 je spoločenská komuniká ...

Čítajte viac

Vízia rozvoja slovenského hospodárstva do roku 2030

Inštitút strategických analýz spustil na jeseň 2017 dlhodobý projekt formovania vízie rozvoja slovenského hospodárstva do roku 2030. Na prvej etape týchto aktivít sa podieľa aj Ministerstvo hospodárst ...

Čítajte viac

Strednodobé riziká rozvoja ekonomiky SR

Projekt mapuje možné riziká pre domáce hospodárstvo, ktoré vyplývajú z politických rozhodnutí (dopady rôznych scenárov Brexitu, dopady možných obchodných vojen vyvolaných ochranárskymi opatreniam ...

Čítajte viac

Mapovanie hraničných technológií v SAV

Projekt mapuje, v ktorých oblastiach základného výskumu na hranici ľudského poznania v SAV existujú kapacity, ktoré si zaslúžia pozornosť a ďalší rozvoj. Štúdia sa pripravuje v spo ...

Čítajte viac
Aktuálny projekt

Mapovanie technológií vhodných pre využitie v hospodárstve SR

Projekt mapuje možnosti využitia výskumu a konkrétnych technológií v SAV pre potrebu slovenského hospodárstva. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.