INŠTITÚT STRATEGICKÝCH ANALÝZ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIEDVedúci inštitútu

Vedúci inštitútu

JURAJ DRAXLER, MA, vedúci inštitútu

JURAJ DRAXLER, MA. Pred príchodom do Slovenskej akadémie vied pôsobil ako minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (2014-2016). Vyštudoval integrované sociálne vedy na Jacobsovej univerzite v Nemecku a politickú ekonómiu na Yorkskej univerzite v Spojenom kráľovstve.

Pred návratom na Slovensko pôsobil ako výskumný pracovník Centra pre európske politické štúdie (CEPS) v Bruseli, prednášal na vysokých školách v Prahe. Pôsobil aj ako ekonomický novinár medzinárodnej agentúry Reuters.

„Mojím cieľom je pomáhať rozvíjať reputáciu SAV ako vedúcej vedeckej inštitúcie Slovenskej republiky a pripravovať projekty, ktoré pomôžu rozvoju slovenskej spoločnosti využitím unikátnych prírodovedných a spoločenskovedných kapacít SAV.“
Aktuálny projekt

Mapovanie technológií vhodných pre využitie v hospodárstve SR

Projekt mapuje možnosti využitia výskumu a konkrétnych technológií v SAV pre potrebu slovenského hospodárstva. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.