INŠTITÚT STRATEGICKÝCH ANALÝZ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIEDKontakty

Kontakty

Ako nás nájdete.

Inštitút strategických analýz Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49, 81438 Bratislava

Juraj Draxler, Email draxler@up.upsav.sk
Tomáš Michálek, Email michalek@up.upsav.sk 

Aktuálny projekt

Mapovanie technológií vhodných pre využitie v hospodárstve SR

Projekt mapuje možnosti využitia výskumu a konkrétnych technológií v SAV pre potrebu slovenského hospodárstva. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.