INŠTITÚT STRATEGICKÝCH ANALÝZ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIEDAktuality

Aktuality

Semináre, konferencie a aktivity pre médiá.

V dňoch 28. – 30. 11. 2017 navštívil vedúci ISA SAV Juraj Draxler Nemecko. Jeho program zahŕňal okrem iného návštevu centrál 4 hlavných výskumných organizácií Nemecka: Helmholtzovej, Leibnizovej a Fraunhoferovej spoločnosti, i Spoločnosti Maxa Plancka

Čítajte viac tu

Seminár o pragma-dialektickej teórii argumentácie s prof. Fransom van Eemerenom z Amsterdamskej univerzity plánovaný na 12. 12. 2017 sa neuskutočnil kvôli zlému počasiu a zrušenému letu amsterdamského kolegu. O náhradnom termíne (január 2017) vás budeme informovať.

14. 12. 2017 sa uskutočnila tlačová konferencia o prvých výsledkoch prieskumu verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil 20.-24. 11. 2017. Tlačovú konferenciu otvoril predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Výsledky prezentoval Juraj Draxler a Milan Zeman zo Sociologického ústavu SAV. Ďalšie mediálne výstupy k prieskumu sa uskutočnia v januári 2018. Dáta pre tento prieskum zbierala agentúra MVK.

Čítajte viac tu
Aktuálny projekt

Mapovanie technológií vhodných pre využitie v hospodárstve SR

Projekt mapuje možnosti využitia výskumu a konkrétnych technológií v SAV pre potrebu slovenského hospodárstva. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.